Ernagezond.nl

Samen naar een actievere levensstijl !

informatie

Wet- en regelgeving

De voedingsproducten van Herbalife worden voor elk land waar ze op de markt komen opnieuw getest. ook in Nederland zijn de producten uitvoerig getest en goedgekeurd.

Alle voedingsproducten van Herbalife voldoen aan de Etiketeringswet. Dit wil zeggen alles wat er op het etiket staat zit er ook echt in,

en alles wat erin zit staat ook op het etiket. Dit lijkt triviaal, maar is het niet. Enige tijd geleden is bijvoorbeeld Formule 1 (zie hieronder) samen met een aantal andere gewichtbeheersingsproducten getest door de consumentenbond. Het bleek het enige geteste product te zijn waarop op het etiket precies was vemeld wat er in zat, en dat alles wat er in zat ook precies goed op het etiket stond.

De voedingsproducten van Herbalife voldoen tevens aan de Megadosiswet. Mocht iemand per ongeluk een hele bus Formule 1 opeten, dan is er niets aan de hand. Diegene heeft dan alleen veel gezonde voeding binnengekregen, heeft hooguit een tijdje geen honger en kan dan een paar keer wat andere ontlasting hebben. Dat geldt ook voor kinderen.